logo content academy logo television institute

Přijímačky

Přijímací proces začíná vyplněním online přihlášky na domovské stránce TVI. Poplatek za přihlášení činí 35 eur.

TVI a CME hledají kreativní a motivované jednotlivce se silnou osobní vizí. Předchozí zkušenosti v televizi/filmu nejsou podmínkou, ale ti, kteří mohou předložit práci na televizní/filmovém projektu, mají výhodu před ostatními.

Přijímací zkoušky začínají přibližně týden po skončení náborového procesu a po formálním posouzení požadavků. Kandidáti, kteří nejsou přijati, budou o tom informováni e-mailem.

Předvýběrem se zabývá management TVI, jehož členové procházejí každou přihlášku individuálně a doporučují kandidáty do nejužšího výběru.

Výběrová komise u přijímacích zkoušek se skládá z vedení CME CA, zástupců TV Nova a TV Markíza a managementu TVI.

Přijímací požadavky

1. Esej o životě, motivaci, pracovních zkušenostech a touze pracovat v televizním průmyslu. V ANGLICKÉM jazyce.

2. Kritický esej o současném televizním pořadu/seriálu - Krátký písemný příběh /2-5 stran v českém nebo slovenském jazyce.

3. Jedna původní synopse ve formátu fikce/nefikce s důrazem na zodpovězení základních otázek Co, Jak a Proč chce student tímto televizním projektem produkovat (v češtině nebo slovenštině).

4. Volitelný soubor: odkaz s ukázkami práce - psané nebo audiovizuální ukázky prací studenta (scénáře, synopse, televizní spoty, showreely, atd.).

PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Přihláška

85% přítomnost během teoretické výuky i praktických stáží v TV Nova nebo Markíza.
Úspěšné absolvování přijímací zkoušky do druhého školního roku.
Úspěšné absolvování závěrečných zkoušek a prezentace závěrečného projektu kurzu.
Pokud je výkon studenta za uplynulý trimestr hodnocen jako nadstandartní, student získává nárok na stipendium.