logo content academy logo television institute

TV NOVA

TV Nova je největším komerčním televizním kanálem v České republice a patří mezi nejúspěšnější komerční televizní kanály v Evropě. TV Nova byla spuštěna v roce 1994 jako první soukromě vlastněnou komerční sítí, vysílající po celé České republice. Krátce po svém spuštění se stala lídrem na trhu co se týče sledovanosti, reklamních příjmů, využití technologií, designu a grafiky, marketingu a PR, charitativních projektů a originálních produkcí. TV Nova přitahuje široké spektrum českého publika prostřednictvím silných lokálně vyráběných pořadů, nejvyšší kvalitou vysílacích technologií a širokým výběrem obsahu prostřednictvím specializovaných jedenácti kanálů, které doplňují TV Nova.

Zaměření na udržitelnost se stalo velkou prioritou pro naše budoucí směřování. V roce 2021 se TV Nova stala členem britské platformy Albert a začala aplikovat udržitelné principy produkce k redukci své uhlíkové stopy. TV Nova také přispěla k vydání prvního Manuálu pro zelenou tvorbu filmů v České republice a pracuje na zakotvení udržitelného chování jak při natáčení, tak skrze obsah ve vlastní produkci.

CME v posledním roce silně investovala do digitálního rozvoje, zejména do své platformy Voyo nabízející divákům exkluzivní původní obsah. Voyo se postupně rozšiřuje v každé zemí CME, posiluje tak svoji pozici v konkurenci s globálními giganty.

Generálním ředitelem TV Nova je Daniel Grunt.